Vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem:

* ir nodrošināta patstāvīga iekļūšana visās AMC ēkās (izveidotas uzbrauktuves poliklīnikas ēkai un abiem ārstniecības korpusiem);

* ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja uz attiecīgo stāvu;

* pieejamas tualetes telpas personām ar funkcionāliem traucējumiem visos stāvos;

Papildus informācijas saņemšanai vai neskaidrību gadījumā zvanīt sekretārei pa tālruni 65133873 vai rakstīt uz e-pasta adresi: info@amc.lv