____ Privātprakses _______________________

 

 
Valda Grīga privātprakse internā medicīnā
Ģimenes ārste Anita Urbanoviča
Ģimenes ārste Olga Tomaševska
Ģimenes ārste Maiga Ivanova
Ģimenes ārste Sandra Siliņa
Ģimenes ārste Lilita Grīga