Auiologopēda kabinets

Atrašanās vieta: ķirurģijas ēkas 1. stāvā 7.kab.

 

Pirmdiena

8.30-16.00

 Otrdiena

8.30-16.00

 Trešdiena

8.30-16.00

 Ceturtdiena

-

 Piektdiena

-                                                              

 

Logopēdija - zinātne par runas un valodas traucējumiem, par to profilaksi, atklāšanu un novēršanu.

 

Pakalpojumi - komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas traucējumu novērtēšana, diagnostika un korekcija.

 

Bērniem:

  • Skaņu izrunas traucējumu korekcija;
  • Fonemātiskās uztveres, skaņu analīzes un sintēzes (lasīšana un rakstīšana) iemaņu attīstības veicināšana;
  • Vārdu krājuma, saistītās runas veidošana un paplašināšana;
  • Kognitīvo (izziņas) procesu attīstības veicināšana;
  • Taktilā un sensorā stimulācija;
  • Balss un artikulatorās muskulatūras vingrinājumi.

Pieaugušajiem:

  • Runas un valodas, fonācijas traucējumu korekcija pēc insulta, galvas traumām, operācijām.

Pieraksts pa tālr.:65133878