SIA „Aizkraukles slimnīca” vadība
 

 

DZINTRA KRIŠJĀNE - VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
 
tālr.:
65133873
 
 
 

LAURA KĻUČINA - VALDES LOCEKLE

tālr.
65133873
 

 
 LŪCIJA AKERMANE - VALDES LOCEKLE
 tālr.
 65133873