Nr.

Datums

Pasūtītājs

Iepirkums

Nolikumu var saņemt

Izpildītājs

1.

14.01.2013

SIA "Aizkraukles slimnīca"
Reģ. Nr. 40003255337
Bērzu ielā 5, Aizkrauklē, LV- 5101

Medicīniskā skābekļa piegāde

Bērzu ielā 5, Aizkrauklē, 210. kab.

 

 SIA "ELME MESSER L" reģ.nr.40003284675

-protokols

-2.lpp

 2.

 07.02.2013

 SIA "Aizkraukles slimnīca"
Reģ. Nr. 40003255337
Bērzu ielā 5, Aizkrauklē, LV- 5101

 Ģimenes ārstu prakšu telpu renovācija

 Bērzu ielā 5, Aizkrauklē, 210. kab.

 

 

SIA "RRKP būve" reģ.nr.4540310533

līgumcena 29768.97 LVL bez PVN

-protokols (1.lpp)

-2.lpp.

-3.lpp.

 3.

19.04.2013 

 SIA "Aizkraukles slimnīca"
Reģ. Nr. 40003255337
Bērzu ielā 5, Aizkrauklē, LV- 5101

IT pakalpojumi 

ID Nr.AS 2013/6

 Bērzu ielā 5, Aizkrauklē, 210. kab.

-Lēmums

-2.lpp.

 4.

31.05.2013 

  SIA "Aizkraukles slimnīca"
Reģ. Nr. 40003255337
Bērzu ielā 5, Aizkrauklē, LV- 5101

 Pārtikas produktu iegāde

ID Nr.AS 2013/7

 Bērzu ielā 5, Aizkrauklē, 210. kab.

-Protokols (1.lpp)

-2.lpp

-3.lpp.

 

 5.

 26.11.2013 

  SIA "Aizkraukles slimnīca"
Reģ. Nr. 40003255337
Bērzu ielā 5, Aizkrauklē, LV- 5101

 Biroja tehnikas toneru, kārtridžu iegāde, uzpildīšana un atjaunošana

ID Nr.AS 2013/8

 Bērzu ielā 5, Aizkrauklē,

210. kab.

 Iepirkums pārtraukts

-Protokols

6.

12.12.2013

     SIA "Aizkraukles slimnīca" Reģ.Nr. 40003255337 Bērzu ielā 5, Aizkrauklē. LV-5101

Biroja tehnikas toneru, kārtridžu iegāde, uzpildīšana un atjaunošana

ID Nr.AS 2013/9

 

Bērzu ielā 5, Aizkrauklē,

210. kab.

 

-Protokols (1.lpp)

              -2.lpp.  

Līgums


Atklāts konkurss 2013

 1.

 01.02.2013

 SIA "Aizkraukles slimnīca"
Reģ. Nr. 40003255337
Bērzu ielā 5, Aizkrauklē, LV- 5101

 Medikamentu iepirkums

 Bērzu ielā 5, Aizkrauklē, 210. kab.

 

 

 -Procedūras ziņojums

 2.

 04.02.2013

 SIA "Aizkraukles slimnīca"
Reģ. Nr. 40003255337
Bērzu ielā 5, Aizkrauklē, LV- 5101

 Medicīnas preču, higiēnas preču un dezinfekcijas līdzekļu iepirkums

 Bērzu ielā 5, Aizkrauklē, 210. kab.

 

 

-Procedūras ziņojums

 3.

06.02.2013 

 SIA "Aizkraukles slimnīca"
Reģ. Nr. 40003255337
Bērzu ielā 5, Aizkrauklē, LV- 5101

 Laboratorijas preču iepirkums

 Bērzu ielā 5, Aizkrauklē, 210. kab.

 

-Procedūras ziņojums