Par psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanu (papildināts)
03.06.2019


      Atbilstoši "Latvijas Nacionālajam atīstības plānam 2014.-2020.gadam", Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatā ir vesels un darbspējīgs cilvēks, kura fiziskā, garīgā un sociālā labklājība ir veselību veidojošo elementu kopums, kas ir viens no būtiskiem pilnvērtīgas dzīves priekšnosacījumiem.

      Psihiskā veselība ir noteikta kā viena no prioritātēm Latvijā Eiropas Savienības fondu ietvaros, par kuru izstrādātas tīklu attīstības vadlīnijas un tiek īstenoti pasākumi gan veselības veicināšanas un slimību profilakses jomās, gan cilvēkresursu un inftrastruktūras aatīstības jomās. Lai attīstītu un uzlabotu psihiskās veselības aprūpes pieejamību, ir plānots stiprināt esošās psihiatru praksēs sniegtos pakalpojumus, papildus piesaistot psihiatra komandā finkcionālos speciālistus.

      SIA "Aizkraukles slimnīca" ar 1.aprīli psihiatru praksēm ir piesaistījusi uztura speciālistu, fizioterapeitu. Pie šiem speciālistiem uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem nosūta psihiatrs. 

Pieteikšanās:

- pie uzturspeciālista - registratūrā pa tālruni 65133870 vai 65133875,

- pie fizioterapeita - pa tālruni 65133878 vai atveseļošanās nodaļas 17.kab. (ķirurģijas ēkas 1.stāvā).

      

      Ar 3.jūniju sāk pieņemt psihologs A.Beitika. Pieteikšanās ar psihiatra nosūtījumu reģistratūrā pa tālruni 65133870 vai 65133875. 
      Atpakaļ